Skip Navigation Links

Startersbegeleiding

U heeft een goed bedrijfsidee en u besluit om een onderneming te beginnen. Maar ondernemen houdt ook in dat u bepaalde (financiële) risico's gaat nemen. De eerste stap op deze weg om uw idee concreet te maken en de risico's zoveel mogelijk te beperken, is het opstellen van een ondernemingsplan.

Ondernemingsplan
In dat ondernemingsplan maakt u duidelijk wat u als ondernemer precies gaat doen, in welke rechtsvorm en onder welke bedrijfsnaam. Verder geeft uw ondernemingsplan antwoord op de vraag of er een markt is voor uw product c.q. dienst en hoe u aan uw klanten komt. Tot slot geeft u in het financiële plan aan hoeveel geld u voor uw onderneming nodig heeft en in hoeverre u beschikt over eigen financiële middelen.

Indien u niet over voldoende financiële middelen beschikt, zult u geld moeten lenen. Bij de aanvraag van een geldlening vragen alle banken om een ondernemingsplan. Dan is het zeker belangrijk om over een goed ondernemingsplan te beschikken.

Starters begeleiding

Wij kunnen voor u als startende ondernemer de navolgende werkzaamheden verrichten:

 • hulp bij het opstellen van een ondernemingsplan
 • advisering en hulp bij bij het kiezen van een geschikte rechtsvorm
 • advisering over fiscale aspecten en - voordelen (fiscale aftrekposten, vrijstellingen enz.)
 • het aanvragen van een zgn. BGL-verklaring. (Zie onderdeel VAR-verklaring wordt BGL)
 • het aanmelden van uw onderneming bij diverse instanties, zoals de belastingdienst, uitvoeringsinstellingen enz.
 • opzetten/inrichten van een financiële administratie.
 • het voeren van uw financiële administratie.
 • het invullen van aangifte omzetbelasting en/of inkomstenbelasting


 • VAR-verklaring wordt BGL (Beschikking Geen Loonheffingen)
  Stel u wilt gaan werken voor één of meer opdrachtgevers, bijv. als zelfstandig ondernemer of als freelancer. Dan kan de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever gevolgen hebben voor de inhouding en afdracht van de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen. In 2015 wordt de Verklaring ArbeidsRelatie vervangen door de BGL. Hierin staat staat dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. De belastingdienst geeft deze beschikking alleen als zij op basis van uw aanvraag vaststellen dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. In het andere geval krijgt u een afwijzing.

  Bij de 'Beschikking geen loonheffingen' zit een bijlage met omstandigheden en voorwaarden waaronder u het werk uitvoert. Deze omstandigheden en voorwaarden zijn gebaseerd op de antwoorden die u in uw aanvraag hebt gegeven. Uw opdrachtgever moet deze bijlage controleren. De BGL is maar één kalenderjaar geldig en wordt niet automatisch verlengd

  Wij kunnen (jaarlijks) voor u de BGL-beschikking aanvragen en de afgifte daarvan bewaken.