Skip Navigation Links

Informatie over fiscale regelingen voor bedrijven.

Laatste nieuws.

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd - (3/16/2013)

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheid zijn wettelijk vastgelegd.

Lees meer

Aanlevering financiele gegeven bij overheid met SBR - (1/1/2014)

Met de SBR-standaard (dit betekent Standard Business Reporting) is het gemakkelijker om gegevens bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het CBS aan te leveren.

Lees meer

Stichtingen krijgen publicatieplicht balans en staat van baten en lasten - (7/1/2015)

Het bestuur van een stichting wordt verplicht de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Lees meer